324 - dostępne
Link 13.03.2009 :: 14:06 Komentuj (1)
Bigle srebrne, drut posrebrzany Rayher 0,8 mm, elementy posrebrzane, szklane koraliki
Photobucket

323 - dostępne
Link 13.03.2009 :: 14:05 Komentuj (0)
Bigle srebrne, drut posrebrzany Rayher 0,8 mm, elementy posrebrzane, szklane koraliki, kryształki Swarovski
Photobucket

322 - dostępne
Link 13.03.2009 :: 14:04 Komentuj (0)
Bigle srebrne, drut posrebrzany Rayher 0,8 mm, elementy posrebrzane, szklane koraliki, kryształki Swarovski
Photobucket

321 - dostępne
Link 13.03.2009 :: 14:03 Komentuj (0)
Bigle srebrne, drut posrebrzany Rayher 0,8 mm, elementy posrebrzane, szklane koraliki, kryształki Swarovski, kwarc różowy
Photobucket

320 - dostępne
Link 13.03.2009 :: 14:02 Komentuj (0)
Bigle srebrne, drut posrebrzany Rayher 0,8 mm, elementy posrebrzane, szklane koraliki, kryształki Swarovski
Photobucket

319 - dostępne
Link 13.03.2009 :: 14:00 Komentuj (0)
Bigle srebrne, drut posrebrzany Rayher 0,8 mm, elementy posrebrzane, szklane koraliki, kryształki Swarovski
Photobucket

318 - dostępne
Link 13.03.2009 :: 13:59 Komentuj (0)
Bigle srebrne, drut posrebrzany Rayher 0,8 mm, elementy posrebrzane, szklane koraliki, kryształki Swarovski
Photobucket

317 - dostępne
Link 13.03.2009 :: 13:58 Komentuj (0)
Bigle srebrne, drut posrebrzany Rayher 0,8 mm, elementy posrebrzane, szklane koraliki, kryształki Swarovski

Photobucket

316 - dostępne
Link 13.03.2009 :: 13:57 Komentuj (0)
Bigle srebrne, drut posrebrzany Rayher 0,8 mm, elementy posrebrzane, szklane koraliki, kryształki Swarovski
Photobucket

315 - dostępna
Link 13.03.2009 :: 11:45 Komentuj (0)
Elementy posrebrzane, linka jubilerska, szklane koraliki, bursztyny

Photobucket

314 - dostępna
Link 13.03.2009 :: 11:43 Komentuj (0)
Elementy posrebrzane, linka jubilerska, szklane koraliki, koraliki syntetyczne, bursztyny

Photobucket

313cd. - dostępna
Link 08.03.2009 :: 10:43 Komentuj (1)
Elementy posrebrzane, linka jubilerska, szklane koraliki, koraliki syntetyczne, koraliki Lampwork
wiosenna

313 - dostępna
Link 08.03.2009 :: 10:42 Komentuj (1)
Elementy posrebrzane, linka jubilerska, szklane koraliki, koraliki syntetyczne, koraliki Lampwork
wiosenna2

312cd. - dostępna
Link 08.03.2009 :: 10:42 Komentuj (0)
Elementy posrebrzane, linka jubilerska, koraliki szklane, Lampwork, syntetyczne i drewniane
czerwona2

312 - dostępna
Link 08.03.2009 :: 10:40 Komentuj (0)
Elementy posrebrzane, linka jubilerska, koraliki szklane, Lampwork, syntetyczne i drewniane
czerwonapowered by Ownlog.com